Studium formy i przestrzeni

Fotografia cyfrowa, Pracownia Fotografii 1, ASP Kraków 2018

Inspiracją były zdjęcia zrobione podczas koncertu w krakowskiej Tauron Arenie.