Socialmedia i Fakenewsy

Projekt mający na celu podniesienie świadomości zagrożeń jakie niesie za sobą dezinformacja i nieprzygotowanie młodych ludzi na zetknięcie się ze światem mediów społecznościowych.

Na portalu edukacja medialna jest zbiór gotowych materiałów, scenariuszy lekcji, pomagających uczniom zrozumieć świat socialmediów i zjawiska tam występujące, uświadomić jak użyteczne ale i niebezpieczne potrafią być. Niestety wielu nauczycieli, dyrektorów szkół, osób zajmujących się oświatą czy po prostu rodziców nie ma pojęcia o istnieniu tego problemu jak i rozwiązania.