Kandinsky – komiks biograficzny

Projekt zrealizowany w ramach przedmiotu Kultura Wizualna, na Wydziale Grafiki krakowskiej Akademi Sztuk Pięknych. Krótki komiks zawiera ilustracje oraz cytaty z książki W. Kandinskiego „O duchowości w sztuce”