Formy

Redesign internetowego pisma o dizajnie wydawanego przez Wydział Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Tworząc projekt graficzny publikacji sięgnęłam do korzeni wydziału, który swoją siedzibę ma w budynkach dawnych Warsztatów Krakowskich. Stowarzyszenie to zrzeszało artystów i rzemieślników w latach 1913-1926. Ich modernistyczne, ponadczasowe projekty stały się inspiracją do stworzenia publikacji, która oddawałaby ich charakter.

Projekt wyróżniony i zrecenzowany przez portal Design Rush w sekcji 11 Best Print Designs with Bold Fonts That Grab Attention

Formy.

translated as a shapes, figures, forms. Redesign of magazine published by Faculty of Industrial Design at the Academy of Fine Arts in Kraków. The publication contains articles about design, research, methods and education, it is published online. I took up a challenge to design its printed version.

Project listed by Design Rush 11 Best Print Designs with Bold Fonts That Grab Attention

W magazynie publikowane są recenzowane artykuły o charakterze problemowym, dotyczące zarówno historii projektowania jak i bardzo współczesnych zagadnień. Wybór artykułów w numerze piątym, zatytułowanym Warsztat świetnie odzwierciedla ten szeroki przekrój tematów. Czytelnik zostaje zapoznany z historią rzemiosła projektowego, by następnie zostać skonfrontowany z najnowszymi metodami pracy przy tworzeniu interfesjów. Ostatnie eseje prezentują współczesne podejście to tradycyjnego rzemiosła, poparte znakomitymi projekami jako przykładami. Magazyn Formy to także Krótkie Formy redagowane przez zespół studencki. Redesign zawiera wybór artykułów z tego cyklu, dotyczących aktualnych wydarzeń.

Celem był projekt niezwykle pojemny, jednak niepozbawiony charakteru. Ilustrujący świadome podejście do współczesnego projektowania czerpiącego z tradycji, po to, by świadomie przekraczać granice, szukać własnej drogi, współtworzyć dziedzictwo.

The magazine publish articles about design and about latest design research. The topics concern history of design as long as contemporary problems that designers face and solve. In the fifth issue of Formy Magazine titled Warsztat (translated as Workshop, or Craft) there is wide range of different articles. Authors write about beginnings of industrial handcraft in Poland, about teaching methods, latest trends in industrial design but also there articles about user experience research, and methodologies. The magazine contains also Krótkie Formy (short forms) in a form of posts students of Industrial Design Department at Academy of Fine Arts in Kraków write short articles, notes about latest events, exhibitions etc.

The aim of the project was design that reaches the roots, the history of the Industrial Design Department, the story that starts in 1913s can be inspiration for contemporary design, making it unique and bold.

branding formy magazyn
branding formy magazyn

Cały magazyn dostępny tutaj

You can see whole project here.

Przejrzyj ze mną drukowaną wersję

Here you can see the printed version.

https://youtu.be/88n4xGf2saU

Title font: The Future Mono by Klim Typefoundry.

Body text font: Scala Pro by Martin Majoor.

Student project made under supervision of Kuba Sowiński, Ph. D.Visual Communication Studio, Academy of Fine Arts in Kraków.

Projekt zrealizowany w Pracowni Komunikacji Wizualnej na Wydziale Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, pod kierunkiem dr Kuby Sowińskiego.